Scroll To Top
Even geduld.

Ik ben aan het laden.

Categorieën
OK
Selecteer één of meerdere categorieën


Selecteer één of meerdere categorieën
OK
Appellaties
OK
Selecteer één of meerdere appellaties


Selecteer één of meerdere appellaties
OK
Smaakprofielen
OK
Selecteer één of meerdere Smaakprofielen

Rode wijnWitte wijnRestzoete wijnRosé wijn


Selecteer één of meerdere Smaakprofielen
OK
Domeinen
OK
Selecteer één of meerdere domeinen


Selecteer één of meerdere domeinen
OK
Druiven
OK
Selecteer één of meerdere druiven
Selecteer één of meerdere druiven
OK
Gerechten
OK
Selecteer één of meerdere gerechten

Vis
Schaal- en schelpdieren

Vlees

Dessert


Aperitief


Bereiding
Selecteer één of meerdere gerechten
OK
Prijsklasse
OK
Bepaal uw prijsklasse:
OK
Bepaal uw prijsklasse:
OK

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Bureau & magazijn:

La Buena Vida
Lichtstraat z/n
 2400 Mol

Mail. [email protected]
Tel. 014 / 45 13 03
Fax. 014 / 45 49 17

Ondernemingsnummer : BE0453.270.805
Douane-entrepot : BE1H000045500

Bank : ING 320-0077572-42
IBAN : BE77 3200 0775 7242
BIC : BBRUBEBB

Maatschappelijke zetel:

Steenweg op Mol 205 2360 Oud-Turnhout

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van La Buena Vida, een [cvba] met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205, BTW BE0453.270.805 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van La Buena Vida houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door La Buena Vida aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Buena Vida niet. La Buena Vida is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La Buena Vida is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La Buena Vida. La Buena Vida kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Via www.labuenavida.be kan u artikelen bestellen. Na betaling, worden de wijnen op het domicilie van de klant geleverd,ofwel door onze eigen logistieke diensten ofwel via Sending Wines.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • cash bij afhaling;
  • via overschrijving;
  • via kredietkaart Visa / Mastercard;
  • via Bancontact / Mister Cash
  • Via iDeal
  • via Paypal

De goederen die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door La Buena Vida.

La Buena Vida is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Duitsland.

De levering gebeurt door onze eigen logistieke diensten of via Sending wines.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. La Buena Vida weerhoudt zich het recht om goederen te leveren aan minderjarige.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan La Buena Vida.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de La Buena Vida was geboden.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Elke fles die kurksmaak heeft wordt door La Buena Vida omgewisseld. In dat geval dient de klant de geopende fles met de kurk erop en de wijn erin, terug te bezorgen aan La Buena Vida. Deze fles dient bij La Buena Vida bezorgd te worden op kosten van de klant. Op dat moment zal La Buena Vida zorgen voor een vervangfles, waarbij we nooit kunnen garanderen dat het om een wijn van dezelfde jaargang zal gaan.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan La Buena Vida.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant La Buena Vida zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van La Buena Vida is bereikbaar op het telefoonnummer +32 014 / 45 13 03, via e-mail [email protected] of per post op het volgende adres : Steenweg op Mol 205, 2360 Oud-Turnhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door La Buena Vida om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La Buena Vida. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. La Buena Vida kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Heb je nog vragen over onze algemene voorwaarden? Contacteer ons dan via [email protected].

Winkelmandje

Het product is maal toegevoegd aan je winkelmandje.
Verder winkelen Winkelmandje

Winkelmandje

Uw perfecte wijn vinden?

Geef ons 30 seconden van uw tijd en wij helpen u graag.

Ja, help mij mijn ideale wijn te vinden Nee dank u, ik wil graag zelf zoeken
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.